Archive for the ‘1’ Category

När man försöker förbättra Linux, göra det mer användarvänligt och nå en bredare publik har nog de flesta sneglat på Windows och de flesta linuxdistributioner, inklusive dagens Ubuntu liknar i mångt och mycket Windows. Men det finns ett tankefel där. Ska vi vinna marknadsandelar måste vi vara bättre än Windows. Vi är det i flera […]


Jag har tidigare berättat att knapparna för att stänga, minimera, maximera och återställa kommer att flytta till vänster, på mac-manér från och med Ubuntu 10.04 LTS, som nu är ute för betatest. Det har stormat en del runt denna knapp-placering, men så långt jag sett finns det inte så mycket substans i kritiken. ”Vi är […]