Archive for maj, 2010

Öppen källkod har det ju snackats mycket om på sista tiden. Inte minst undertecknad har orerat om detta mer än ett decennium och många stora elefanter hänger på, både som användare och genom att bidra med kod. Den här gången tänkte jag inte snacka mer om det. Däremot tänkte jag snacka lite om hur liknande […]


För något decennium sedan pratades det mycket om det papperslösa kontoret. Sedan dess har förbrukningen av papper vad jag förstått bara ökat. Skrivarna har malt på och producerat än mer papper. Möjligen kan vi nu skönja ett trendbrott — förbrukningen av papper och utskrifter börjar minska, i alla fall på jobbet. Delvis kan det förklaras […]


Att prata i sin mobil är så 2009. Numera är mobilen snarare ett instrument att hålla koll på mailen, kolla vädret, hitta till möteslokalen, slänga käft med kompisarna på ”nyllet” och lyssna på musik i. Det går fortfarande att prata i den, men den funktionen har blivit alltmer sekundär. Mobiltelefonen har blivit en dator. Visseligen […]


Det snackas en hel del om sociala medier idag. Företag, organisationer och partier försöker orientera sig och förhålla sig till Facebook, Twitter allt det andra nya — men är det egentligen så nytt? Jag vill nog påstå att jag har använt sociala medier sedan tidigt åttiotal åtminstone, det beror på hur man definierar det. Först […]